Terminoloogia


KOMPOSITSIOON on teose ülesehitus, ütleb "Eesti keele seletav sõnaraamat", edaspidi EKSS.

Kompositsioon tuleb ladinakeelsest sõnast “composito”, mis tähendab koostamist , seostamist, ühendamist, liitmist, sidumist.

Lilleseade on alati mahuline ja ruumiline kompositsioon.

Heal kompositsioonil pole midagi ära võtta ega ka juurde lisada. Lilleseade töö on sageli vaid dekoratiivne e. kaunistav. (EKSS)

Kindlasti peab lilleseade töö olema esteetiline st. esteetika nõuetele vastav; kunstipärane, maitsekas, ilus.(EKSS).

 

Siinkohal on ära toodud mõned olulisemad üldised mõisted ja iga järgneva teema juures on kasutatav termin lahti seletatud.

 

Teemade juures olevad ülesanded võib lahendada installatsioonidena, materjale mitte omavahel kinnitades, mis hoiab hulga aega kokku, kui pole teisiti sõnastatud.

Installatsioon on kunstikavatsuslik esemete v. materjalide seade, mis võib ühendada eri kunstivorme ja tehnikaid. (EKSS)

Näiteks: