Harjutus I - TÕENE või VÄÄR?

Tõene / Väär küsimus

Harjutuses on 13 väidet. Loe väidet hoolikalt ja märgi, kas antud väide on tõene või väär. Väära väite puhul saad tagasisides õige vastuse koos selgitusega.

Edu harjutamiseks!1. Lääne kirikumuusika sündi seostatakse Gregorius I -ga.

Tõene Väär     

2. Lääne kirikumuusika keskuseks sai Rooma

Tõene Väär     

3. Muusikakultuuri kujunemise ja säilitamise kohaks said kloostrid

Tõene Väär     

4. Gregorius I ühtlustas ja uuendas liturgilisi tekste ning võttis kasutusele uue liturgia

Tõene Väär     

5. Gregorius I oli helilooja

Tõene Väär     

6. Missa on igapäevane peamine jumalateenistus katoliku kirikus e. liturgia

Tõene Väär     

7. Organum oli esimene mitmehäälne kirikulaulu tüüp


Tõene Väär     

8. Keskaja olulisteks laululiikideks olid missa, organum, gregooriuse laul

Tõene Väär     

9. 13. sajandil keelati kirikus madrigal

Tõene Väär     

10. Keskaegsest ilmalikust laulust on rohkem informatsiooni kui vaimulikust laulust

Tõene Väär     

11. Goljaarid olid esimesed ilmalike laulutekstide kirjutajad

Tõene Väär     

12. Motett on populaarne ühehäälne laul

Tõene Väär     

13. “Carmina Burana” on suurim vagandilaulude kogu

Tõene Väär