Harjutus III - Vali õiged vastused!

Mitme õige vastusega harjutus
Nimeta keskaegse muusika põhihelilaadid
lüüdia
joonia
dooria
liturgia
früügia
miksolüüdia