Harjutus II - Täida lüngad

iDevide ikoon Täida lüngad

Gregorius I valiti 590.a. paavstiks. Ta juhtis ka läänekiriku ühendamispoliitikat mille käigus ühtlustas ja uuendas tekste ja võttis kasutusele uue . Tema poolt uuendatud tekstid said lääne laulu aluseks. Gregooriuse laul levis sajandeid suulisel teel. Säilinud vanim noodikiri on pärit sajandist.

Gregooriuse laul on rooma katoliku kiriku a´cappella liturgiline laul. Laulu tekstid on tavaliselt keelsed, mille rütm lähtus ning puudub perioodiline taktikorraldus e. . Laulu nimetus tuleneb paavst , kes kogus ja süstematiseeris liturgilisi laule. Gregooriuse laulu meloodiad moodustasid keskaegse aluse.