Ülesanded ja testid harjutamiseks

Järgnevalt sooritage materjali paremaks omandamiseks enesetestid:

I - tõene või väär? 

II - lünkade täitmine

III - vali õiged vastused