Sissejuhatus keskaja muusikasse

Rooma Riigi kokkuvarisemine (395.a.) on ajaloosündmus, millega tähistatakse keskaja algust.
Ristiusu teke ja levik mõjutas ka muusikat. Nii juhatab varakristliku muusika teke ja areng muusikas sisse uue ajastu, mida hiljem nimetatakse keskaja muusikaks.


Keskaja muusikakultuuris on kolm erinevat lõiku:

  • kirikumuusika
  • rahvamuusika ja kultuur
  • rüütlite muusika


Keskaeg hõlmab 4. – 16. sajandit.


Keskaja muusikat periodiseeritakse mitmeti, kuid selgemalt võib välja tuua kolm perioodi:

1) varakristlik muusika

2) gootiaegne muusika e. kirikumuusika ( sageli kasutatakse varakristliku ja gootiaegse muusika puhul lihtsalt ühtset mõistet - kirikumuusika

3) renessanssmuusika

Pildil 16. sajandi Inglise muusikud.