TEEMA 1. PUUKOOLI OSAKONNAD


Vajalikud eelteadmised: taimede paljundusviisid (TA:tabel 8.7).

 1. Mille poolest erineb kloonimine (vegetatiivne paljundamine) paljundamisest seemnetega (TA:8.1 ja 8.2)?

 2. Mis on jagamine ja milliseid taimi saab paljundada jagamisega (TA:8.2.1)?

 3. Looduslikud tütartaimed (juurevõsud, maasisesed ja maapealsed võsundid) (TA:joonised 2.25, 2.26 ja 2.28).

 4. Võrsikud (kuhje-, renn- ja lookvõrsikud) (TA:joonis 8.4).

 5. Pistikud (pistoksad, kombineeritud pistikud, haljaspistikud, juurepistikud) (TA:tabel 8.4, joonis 8.8).

 6. Koekultuurid ja mikrokloonimine (TA:joonis 8.9).

 7. Mis on pookimine (TA:8.3)?

 8. Peamised pookimisviisid (TA:joonis 8.12): oksastamine (jätkamine, küljutus jt. ning koore alla oksastamine) (TA:joonis 8.13) ja silmastamine (forkerti viisil ning koore alla silmastamine) (TA:joonis 8.16).


LÜNKTEST 1. Täida lüngad järgmises tekstis nii, et saaks keeleliselt õige lause.


... 1 ... on ... 2 ... sort/alus (3), mida paljundatakse ... 4 ... .


Juhend lünkade täitmiseks:

 1. Sordi või aluse nimetus (korrata soovitussortimenti)

 2. Kultuur

 3. Sõnapaarist sort/alus ebaõige maha tõmmata

 4. Tähtsamad paljundusviisid (TA:tabel 8.7) meie puukoolides


Näited:


 1. Põhimõisted

Viljapuud kasvavad aias suurte vahedega. Otstarbekas on aeda istutada mõne aasta vanused taimed. Nende paljundamine ja kasvatamine toimub puukoolis. Tegemist on paljudele võõrama puuviljanduse (aga ka iluaianduse) osaga, mida tähistatakse sõnadega “Istikukasvatus” või “Puukool”. Puukoolides toodetakse puude, põõsaste ja püsikute (püsililled, maasikad) istikuid. Enamasti on puukoolid spetsialiseerunud puuviljandusele või iluaiandusele. Esimestes kasvatatakse viljapuude- ja marjakultuuride, teisted aga ilupuude ja -põõsaste, ning püsilillede istikuid.


* Puukool on koht (nii maa-ala või ettevõte), kus toodetakse istikuid.

* Istik on taim, milline istutatakse lõplikule kasvukohale. Puuviljakultuuride istikud istutatakse koduaedadesse koos teiste aiataimedega või rajatakse neist suuremad üheliigilised istandikud.

* Istandik ja istandus

Suurtes kohviistandustes kasvab erineva vanusega kohviistandikke.


* Omajuursed ja poogitud istikud

* Pookekoht on istikul ja noorel puul hästi näha, vanemal puul mitte alati. Poogitud puu võra hukkumise korral saab pookekohast kõrgemalt kasvanud kännuvõsudest taastada hävinud sordi. Altpoolt pookekohta tekkinud võrsetest kasvaks alus, mille viljad pole tavaliselt väärtuslikud.

* Alusel (pookealusel) on kaks tähendust. Ta võib olla:

Alus varustab poogitud taime mineraalainete ja veega ning mõjutab selle kaudu poogendi kasvu ja arengut. Suurema juurestikuga alusel areneb ka suurem oksastik.

* Poogend jääb pookekohast ülespoole. Tema okstel arenevad lehed, õied ja viljad. Poogend varustab alust orgaaniliste ainetega ja mõjutab selle kaudu aluse arengut, kuid see mõju on vähem märgatav.

* Paljasjuursed ja nõutaimed. Puukoolis kasvatatakse nii aluseid kui ka istikuid kas nõudes (pottides, kilekottides, taimekassettides) või puukooliväljadel. Väljalt üles kaevates saadakse paljasjuursed taimed.

* Puukooli osakonnad


 1. Emaistandikud

Emaistandikes kasvavad emataimed, millised peavad olema sordiehtsad ja terved. Emaistandik rajatakse eliitistikutega, millised pärinevad usaldusväärsest paljunduskohast (teaduslik uurimisasutus, kõrgem õppeasutus). Meil on sellised Eesti Maaülikooli Polli AK (Aiandusuuringute Keskus) ja Sakus asuv taimebiotehnoloogia uurimiskeskus EVIKA (Eesti Viirusvaba Kartul).

Puukoolil võivad olla oma emaistandikud (tabel 1.1), kuid paljundusmaterjali võib ka osta teistest puukoolidest. Kaitsealuste sortide paljundusmaterjali tuleb küsida sordi omanikult. Emaistandikes võiksid kasvada eelkõige meil kasvatamiseks soovitatud sordid (PO10:tabel 6.1) ja alused (PO10:tabel 7.4), milliseid kandke näitena tabeli 1.1 parempoolsesse tühja veergu?Tabel 1.1. Puukooli emaistandikke

Nimetus

Põhitoodang

Seal kasvavad sordid, alused

MARJAKULTUURIDEL

Maasika emaistandik

Võsundtaimed


Vaarika emaistandik

Juurevõsud


Sõstra emaistandik

Pistikud


Karusmarja emaistandik

Võrsikud


Astelpaju emaistandik

Pistikud


Jõhvika ja mustika emaistandik

Pistikud


Aroonia ja ebaküdoonia emaistandik

Seemned


VILJAPUUDEL

Seemneistandik

Seemned


Kloonaluste emaistandik

Võrsikud


Pookokste emaistandik

Pookvõrsed ja -oksadMõnikord saab emaistandikust lisaks põhitoodangule ka kõrvaltoodangut. Pookokste emaistandikust korjatakse müügipuuvilja, ‘Antonovka’ seemnete varumise saab ühendada mahla tootmisega.


 1. Puukooli (aluste- ja istikutekooli) väljad

Taimi paljundatakse katmikalal või avamaapeenardel (maasikad), paljasjuursete istikute edasine kasvatamine toimub aga enamasti puukooliväljadel (tabel 1.2).


Tabel 1.2. Puukooliväljad


Vaarikad

Sõstrad

Luuviljalised

Õunviljalised

Alustekool

-

-

1.väli

1.väli

-

-

-

2.väli

Istikutekool

-

0-väli

-

(0-väli)

1.väli

1.väli

1.väli

1.väli

-

2.väli

2.väli

2.väli

-

-

-

3.väli

-

(Tagasiistutusväli)

Tabel 1.3 Räpina Aianduskooli puukooli struktuur


Puukooli osakonnad

Rajamisel istutatakse /külvatakse

Vahed

m

Kasvavad sordid, alused

Põhitoodang

EMAISTANDIKUD

Maasika emaistandik


1,0 x 0,3Vaarika emaistandik

3,0Sõstra ja karusmarja emaistandik

2,0 x 0,5Õunviljaliste seemneistandik


8,0 x 4,0Luuviljaliste seemneistandik

6,0 x 2,0Kloonaluste emaistandik


2,0 x 0,5Õunviljaliste pookokste emaistandik


8,0 x 4,06,0 x 2,0Luuviljaliste pookokste emaistandik

ALUSTEKOOLI VÄLJAD

Õunviljaliste alustekool


0,8 x 0,05Luuviljaliste alustekool

0,8 x 0,04ISTIKUTEKOOLI VÄLJAD

Marjapõõsastekool


0,8 x 0,1Õunviljaliste istikutekool


1,0 x 0,25Luuviljaliste istikutekool

1,0 x 0,25
Tabeli täitmisel vali järgmiste võimaluste hulgast:


 • eliitistikud

 • seemned

 • alused

 • pistikud

 • juurdunud võrsikud

 • juurdunud pistikud


Soovitus-sortiment

 • seemned

 • seemikalused

 • kloonalused

 • pookvõrsed

 • pistikud

 • võrsikud

 • juurevõsud

 • istikud


LÜNKTEST 2. Täita lüngad järgnevas tekstis.

…………1………… rajatakse ……2……. Seal võivad kasvada …………3……………… vahedega …… m/cm x …… m/cm . Toodanguks sellest puukooli osakonnast on ……4…….


Juhend lünkade täitmiseks:

 1. Kultuur (TA:tabel 1.3) + emaistandik/alustekool/istikutekool

 2. Valida: seemnete külviga/eliitistikutega/kloonalustega/ alustega/ juurevõsudega/ pistokstega/ juurdunud võrsikutega/ juurdunud pistikutega jne.

 3. Kirjutada 3 sorti või alust soovitussortimendist (PO10:tabel 6.1, tabel 7.4)

 4. Valida: seemned/seemikalused/kloonalused/pookvõrsed/pistikud/juurdunud võrsikud/juurevõsud/istikud jne.


NÄITED: