2. Aluste kasvatamine

Mida tead?

Seemnete varumine ja ettevalmistamine külviks (P:8.1, 10.2; PO10:7.2)

 1. Seemikalustena kasutatakse õunapuul ............................... pirnipuul ..................................... ploomipuul ...................................................kirsipuul ..................................................

 2. Seemneistandikus on puude vahekaugused õunviljalistel ............... luuviljalistel .................

 3. Eemaldada õunast seemned (lõigata risti õuna nii, et seemned terveks jääksid) ja pakkida volditud kilekotti (TA:7.5). Kontrollida, et seemned servast välja ei tuleks. Kirjutada seemnekotile vajalikud andmed (täielik taimenimi ja seemne valmimise aasta).

 4. Määrata seemnete eluvõime kiirendatud idandamisega. Selleks eemaldada seemnetelt .... kesta. Millistes tingimustes tuleb seemned hoida ........................., ...................................., ......................................., ............. ºC.

 5. Kihitamisel (..............................) möödub seemnete .............. puhkus.

 6. Kui talvel on maa pikalt külmunud, siis kevadel tärkavad sügisesed kihitamata viljapuuseemnete külvid ...hästi/kehvalt... ?

 7. Kihitatavad seemned vajavad ......................, ................................., temperatuuri .......... ºC ja aega: õunviljalistel ............................... kuud ning luuviljalistel ................................ kuud.

 8. Kevadel külvatakse viljapuuseemned .................. (aeg) (Puuviljanduse ülesanded:25-26) Kihitamisaeg: aedõunapuul ja metspirnipuul 80-95 päeva, haralisel ja aedploomipuul 120-150 päeva, lõhnaval ja hapukirsipuul 150-180 päeva. Kirsipuu luuseemnete kihitamist tuleb alustada .......................................

 9. Kihitamise etapid:

Seemikaluste kasvatamine (Puuviljanduse ülesanded:25-26)

Aeg märkida dekaadi täpsusega (näit. apr3, mai1):

 1. Seemikalusteks on:

 1. Aluste kasvatamine pikeerimiseta ja pikeerimisega.

 1. Aluste kasvatamine avamaal, kilekasvuhoones ja köetavas kasvuhoones.

 1. Kasvatamine avamaal

 1. Kasvatamine kütteta kilekasvuhoones

 1. Kasvatamine köetavas kasvuhoones

Kloonaluste paljundamine (P:10.3, Puuviljanduse ülesanded:25-26)

Soovitusnimestikus (PO10:7.2) on kloonalused:

 1. Kloonaluste emaistandik rajatakse ....................................... (millega) vahedega .................

 2. Räpinas istutatakse ........ (aeg) ........................... (asend) ............................ (istutussügavus)

 3. Paljundamine võrsikutega ............ kasvuaastal.

 4. Okste painutamine rennidesse .................. (aeg) ja kinnitamine ..................

 5. Muldamine ........................... (aeg) ................................................. (muldamise kõrgus).

 6. Võrsikute eraldamine emataimedest ................................... (aeg) ................................... (lõikekoht ja viis).

 7. Sorteerimisnõuded ....................... (jämedus), .......................... (risoomi pikkus)

 8. Muldakaevamise sügavus: ............................................................ Miks?03.02.2008

Viimati muudetud 05.01.2011