TÖÖD VILJAPUUDE ISTIKUTEKOOLI VÄLJADEL

(P:11.2, 11.3; Puuviljanduse ülesanded, lk.25-27)


TÖÖD VÄLJAL

Kuu/

dekaad

...... viljalised

...... viljalised (seemneviljalised)

Kultuurid →

x

................., ....................

....................., .....................

TÖÖD 1.VÄLJAL

Kevadel istutamata alusedSügisel silmastatud alused

  1. Istutamine:

  • seemik...........

  • .........alustel

.......

Vahekaugused .... m x .... m

x

Istutussügavus ..............

Istutussügavus ...................

x


Istutussügavus ...................

2. Aluste laasimine

........

..... cm kõrguseni maapinnast

3. Silmastamine:

........

Aeg ...................

Aeg .....................

  • seemikalustel

........

.... cm kõrgusele

.... cm kõrgusele

  • kloonalustel

........

x

.... cm kõrgusele

4. Ümbersidumine

........


x

5. Aluste muldamine

........

Silmastuskohad mulla alla

TÖÖD 2.VÄLJAL

Kevadel silmastatud alused →

Sügisel

1-a. poogendiga istikud

Sügisel

okulaadid (1-a. poogend)

1. Aluste kärpimine

.......

Tüüka pikkus ........ cm või tüükata

2. Sidemete eemaldamine

.......


3. Aluse võrsete murdmine

.......

Kogu suvi kord dekaadis

4. Okulaadi sidumine

.......

Seotakse tüükale kui okulaat on pikem tüükast

5. Okulaadi pintseerimine

.......

......... puudel .... cm

Liik ja kõrgus

6. Ennakvõrsete murdmine

.......

Kirsip. .... cm kõrguseni

.... cm kõrguseni

7. Konkurentide lõikamine


Nagu 3.väljal õunviljal.

x

8. Tüügaste lõikamine

.......


x

9. Istikute väljakaevamine

.......


x

TÖÖD 3.VÄLJAL

Kevadel okulaadid →

x

Sügisel

2-a. poogendiga istikud

1. ........... lõikamine

04/1

x


2. Okulaatide kärpimine

.......

x


  • võra alla

.......

x

... cm + .... punga

  • pikendusvõrsele

.......

x

... cm

3. Tüvede laasimine

.......

x

Jätta võra jaoks ....... võrset

4. Konkurentide ...................

.......

x


5. Konkurentide ...................

.......

x


6. Istikute väljakaevamine

.......

x


VÕRAGA ISTIKUD (kehtivad standardid EVS 750-751:1998)

Kultuurid →

x

...........puu

...........puu

...........puu

...........puu

Poogendi vanus aastates

....

....

Tüve kõrgus cm

....

....

....

Tüve jämedus mm(1.v/2.v/okulaat)

15 / 13 / 8

Oksi ja >3mm juuri (1.valik/2.valik)

3 / 2

Oksa/juure pikkus cm

30 / 25