5. Tervendatud eliitistikute tootmine


Organismis olevad viirusosakesed ja teised haigustekitajad ei põhjusta alati tema haigestumist. Suhetes viirustega on 3 taimede rühma:


Vegetatiivsel paljundamisel kanduvad tütartaimedele üle emataime rakkudes olevad haigusetekitajad – viirused ja mükoplasmad. Neid ei saa tõrjuda kemikaalidega. Kasutatakse aga taimede tervendamist, mille käigus vabanetakse ka teistest taimekahjustajatest – kahjuritest, seenhaigustest. Emaistandike rajamiseks peaks kasutama tervendatud eliitistikuid. Eestis on alates eelmise sajandi lõpust toodetud tervendatud istikuid Sakus asuvas uurimiskeskuses EVIKA ( http://www.evika.org/ ) ja praeguse AS Plantex Räpina aiandis (maasikad). Peamiselt maasika näitel käsitlemegi järgnevat teemat.


  1. Emataimede valik

Alustatakse sordiehtsate ja haigustunnusteta taimede valikuga olemasolevatest istandikest. Oluline on taime hea saagikus. Ühest sordist valitakse tavaliselt mitu taime, mille järglased hoitakse eraldi kloonidena. Valitud emataimed kontrollitakse viiruste suhtes.


  1. Viiruste kontroll  1. Tervendamine

Väga harva leitakse istandikest viirusvabu taimi. Enamasti tuleb latentse viirusega taimi tervendada. Selleks on peamiselt kaks meetodit, mida võib kasutada ka koos.


  1. Kiirpaljundamine (TA:8.2.5)

Tervendatud meristeemtaimi paljundatakse edasi lihtsamate paljundusvõtetega. Paljunduslabori steriilses keskkonnas saab neid ülikiiresti paljundada mikrokloonides. Sõltuvalt taimeliigist kasutatakse erinevaid paljundusviise.


  1. Juurutamine

Kui jagamisega paljundatud taimi on saadud vajalik kogus, siis pannakse nad pärast viimast jagamist teistsugusele toitesegule, mis soodustab juurte teket.


  1. Taimede väljapesemine toitesegust, pakkimine ja säilitamine

Juurdunud taimede juured pestakse toitesegust puhtaks. Taimed jagatakse veel kord, puhastatakse surnud kudedest, sorteeritakse suuruse järgi ja pakitakse niiskust pidavatesse karpidesse. Nendes võib taimi mõnd aega säilitada temperatuuril 0 C. Selliseid, laboris paljundatud taimi nimetatakse M0 taimedeks. Nad on meristeemselt tervendatud taimede järglased (mitte otseselt meristeemtaimed), mis pole saanud taas nakatuda kahjustajatest.


  1. Aklimatiseerimine

See on toitesegul ja välisõhust isoleeritult kasvanud M0 taimede harjutamine kasvuhoonetingimustega. Tavaliselt istutatakse taimed kassettidesse kasvuturbasse. Mõnd aega hoitakse neid katteloori või piimja kile all. On taimeliike, millistel just sel etapil esineb palju väljalangemisi.


  1. Tervendatud taimede müük

Tervendatud M0 taimi võib müüa erinevatel paljundusetappidel.


  1. M0 istikute kasutamine

Tervendatud (M0) eliitistikud maksavad 3-4 korda rohkem kui tavalised istikud. Neid kasutatakse emaistandike rajamiseks. Toitesegudes kasutatud kasvuainete järelmõju tõttu on nad hea vegetatiivse paljunemisvõimega, kuid nende viljakandvus marjataimena võib olla tagasihoidlik. M0 istikute järglaskonda tähistatakse M1, nende paljundamisel saadakse omakorda M2 jne. M1 istikutega rajatakse juba marjaistandikke. Uue paljundustsükli emataimed tuleks valida juba tervendatud istikutega rajatud marjaistandikust.


2008-01-08

Viimati muudetud 02.01.2012

3