6. Istikute müük

Kirjandus:

1. Istikute kvaliteet

Müüdavad istikud peavad olema sordiehtsad ja terved. Suuruse poolest peavad nad vastama nõuetele, mis on kehtestatud istikustandardiga (EVS 750-755:1998). Sordiehtsuse tagamisele aitab kaasa korras dokumentatsioon ja puukoolisisene kahekordne (emaistandike ja istikute) tunnustamine.

1.1 Puukooliraamatud

Emaistandikes ja puukooliväljadel kasvav taimmaterjal kantakse puukooliraamatutesse (tabel). Need on istikute kasvatamise algdokumendiks. Oluline on märkida aluse ja poogendi päritolu, mida on vaja istikupassi väljaandmisel. Märgitakse üles taimede arv eri ajahetkel (istutatud, silmastatud, okulaate, istikuid), soovitav ka olulisemate tööde ajad ja tegijad. See võimaldab ebaõnnestumiste põhjuste analüüsi.


Tabel Viljapuude istikutekool (näide) – rajatud 2008

Aluste istutamine: 28-30.04.08

Silmastamine: ………

Aluste tagasilõikus: ………

Jne.

Read alates idast, taimed reas alates põhjast

Rida

Alus

Aluse päritolu

Istutatud tk

Poogend


Poogendi päritolu

Silmi tk

Okulaate 2. väljal

Istikuid 3. väljal

Märkusi

1

E53

oma

330Tiina

Polli

160

138

119


Veteran

Rõhu

164

142

116


2

E53

oma

160Koit

oma

160

132

108

Melba?


B9

Polli

175Cortland

oma

172

154

124


Jne.

1.2 Etikettimine (TA:7.4)

Nimesilte kasutatakse nii kasvava materjali tähistamiseks kui ka müügiistikutel. Kasutatakse nii mulda torgatavaid kui taimedele kinnitatavaid etikette. Etiketile kantakse vee- ja valgusekindla markeriga või hariliku pliiatsiga sordinimi, poogitud istikutel ka aluse nimi. Sellele võib kanda veel muidki andmeid istiku kohta.1.3 Tunnustamine

See on taimede sordiehtsuse ja tervisliku seisundi kontrollimine. Istikutootja tunnustab taimi paljundustsükli vältel vähemalt 2 korda.

1.4 Istikute sorteerimine

Enne istikute müüki sorteeritakse nad vastavalt kehtiva standardi nõuetele, kus on märgitud istiku vanus, okste arv, nende pikkus või jämedus jne, samuti istikutele lubamatuid puudusi (värsked lõikehaavad, kiprunud koor jne.). Meil eristatakse standardites 1. ja 2. (mõnikord ka 3.) valiku (kvaliteediklassi) istikuid, milliste müügihind on erinev.

1.5 Puukoolide registreerimine

Istikute tootjad ja müüjad http://saku.pma.agri.ee:9009/paring/ttra.asp on Eestis registreeritud Põllumajandusameti Taimetervise osakonnas http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=133 . Puukoolides kontrollivad taimede tervist sama asutuse inspektorid http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=133&sub2=445 , taimede sordilisuse eest vastutab puukool.1.6 Taimepass

Istikuid müües tuleb paljude kultuuride puhul anda ostjale taimepass http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=133&sub2=217 . Üksikmüügi puhul on selleks nõutud andmetega etikett.

1.7 Sordikaitse (PO10:2.1)

Eesti Vabariik on ühinenud UPOV-iga (Rahvusvaheline Uute Taimesortide Kaitse Liit). Seetõttu on istikutootjatel vaja teada, et neid sorte, mis on võetud kaitse alla, võib paljundada müügiks ainult kokkuleppel sordi omanikuga. Osa kaitsealuste sortide istikute müügist saadud tulust saab sordi omanik. Kaitstud sortide kasutamine oma tarbeks, katsetes ja aretustöös, samuti müügipuuviljade tootmiseks ei too kaasa kohustusi sordi omaniku ees. Sortide alast infot saab Põllumajandusameti Sordiosakonnast http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=130

Kaitse all olevad sordid: http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=130&sub2=187&sub3=301

2. Istikutüübid

2.1 Paljasjuursed istikud

Neid müüakse:

Müügi ajal peavad juured olema niisked ja oksad lehtedeta. Transpordil asetatakse istikud veokile juuripidi niiskesse turbapurusse või põhku ja kaetakse presendiga. Väiksem istikukimp torgatakse juuripidi kilekotti. Paljasjuursed istikud võtavad transpordil vähem ruumi ja on enamasti odavamad.

2.2 Pakitud istikud

Üksikmüügi jaoks pakitakse paljasjuursed istikud sageli ükshaaval juuripidi kilekotti, milles võib olla ka niiskust hoidvat materjali. Istutamisel võetakse istik pakendist välja.

2.3 Pallitud (mullapalliga) istikud

Neid võib müüa kogu suve. Istik kaevatakse välja koos mullapalliga, mis ei tohi laguneda ja mis kaetakse kõduneva kanga või võrguga. Istik istutatakse koos sellega.

2.4 Nõuistikud (konteineristikud)

Maasika nõuistikud kasvavad sageli kassettides, puittaimedel eri suurusega kilekottides või pottides. Müügi ajaks peab istik olema juurdunud, nii et nõu eemaldamisel mullapall ei laguneks. Nõuistikuid võib müüa aastaringselt.3. Istikute säilitamine

3.1 Paljasjuursed istikud

3.2. Nõuistikud

4. Müügi korraldamine

Enamikus meie puukoolides on võimalik kohapeal ka istikuid osta. Müügikohas peaks olema müüdavate istikute nimekiri ja hinnakiri, illustreeritud nõuannetega istutamiseks ja istutusaegseks kärpimiseks. Võimalusel lubatakse ostjal istikut valida. Müüdavad istikud etiketitakse ja pakitakse. Soovitav on pakkuda ka istiku kärpimise teenust.

Istikuid ostetakse suures koguses äriistandike rajamiseks. Ka istikuärid ja teised puukoolid ostavad oma müügisortimendi rikastamiseks istikuid hulgi. Hulgimüügil seotakse ühte kimpu kindel arv (10, 25, 50 jne) istikuid. Igale istikukimbule lisatakse 2 etiketti (üks väljaspool, teine kimbu sees). Hulgimüügil on enamasti odavam hind.

Koduaedade jaoks ostetakse tavaliselt üksikud istikud. Selleks otstarbeks peaksid puukoolides olema alati müügil nõuistikud. Üksikmüügil pannakse igale istikule etikett ja ostetud paljasjuursed istikud pakitakse koos.


09.01.2008

Viimati muudetud 03.01.20124