Kontrolltöö “Istikukasvatus” 2008


Õpilane ....................................................... Kursus ............. Kuupäev ................... 2008


Hinne:


Täida lüngad ja tõmba maha ebasobivad sõnad nii, et saaks keeleliselt õige lause


  1. ...'Polka'... (sort või alus) on ................................... (kultuur) sort/alus, mida paljundatakse ................................ (paljundusviis).

  2. ...Pirnipuude istikutekool... (kultuur ja puukooli osakond) rajatakse ............................. (paljundusmaterjali nimetus). Seal võiks kasvada ....................................................................................................... (kuni 3 aluse või sordi nime soovitussortimendist) vahedega .........m/cm X ........... m/cm. Toodanguks sellest puukooli osakonnast on .....................................


  1. Pookekomponendid


Aluse iseloomustus

Alus

Poogendi liik

Poogendi sort


E56


Ave’

poolnõrgakasvulineKoit’


Cerasus mahalebseemikalusSeiu’4. Kirjutada ühel järgmistest teemadel:


09.03.08