Istutusülesanded puukoolis


Ülesandetüüp 2. Istutusmaterjali vajaduse leidmine

Leida:

 1. sobivad vahekaugused (eelistada m) ja ühe taime kasvupind (m2)

 2. istutusmaterjali vajadus ja nimetus

 3. soovitatavad sordid/alused

 4. istutusaeg (kuu/dekaad) (PÜ:25-26)

 5. istutussügavus skemaatilise joonisena (näidata maapinnajoon)

kui rajatakse ............ m2 …..................................................... (kultuur - TA:17) ........................................ (puukooli osakonna nimetus - alustekooli/istikutekooli/emaistandikku).


Ülesande teksti näiteid:

Ül.tüüp 2 ... kui rajatakseÜlesandetüüp 3. Vajaliku maatüki suuruse leidmine

Leida:

 1. sobivad vahekaugused (eelistada m) ja ühe taime kasvupind (m2)

 2. vajaliku maatüki suurus istutamiseks (m2)

 3. 2 võimalikku soovitatud sorti/alust

 4. istutusaeg (kuu/dekaad) (PÜ:25-26)

 5. istutussügavus skemaatilise joonisena (näidata maapinnajoon)

 6. rajatava puukooli osakonna nimetus

kui varutud on ….… tk …............................................................................... (kultuur - TA:17) ....................................................................................................... (paljundusmaterjali nimetus).


Ülesande teksti näiteid:

Ül.tüüp 3 ... kui on varutud

 1. 4000 ploomipuu üheaastast seemikalust

 2. 1500 karusmarja kombineeritud pistikut


Soovitusi ülesannete lahendamiseks

 1. Õppida sõnastama ülesandeid. Puukooli osakonna ja istutusmaterjali nimetusi on leida pöördel olevast tabelist.

 2. Arvule peab alati järgnema ühik. Ühikutega toimuvad ka tehted (m x m = m2).

 3. Joonisel kujuta istutatud taim pärast kärpimist (pikeeritav seemik, lisajuurestikuga või seemikjuurestikuga taim, juurteta pistik, eliitistik) näidates maapinnajoonega tema istutussügavus.11.02.2008Lahendusnäited

Ülesandetüüp 2. Istutusmaterjali vajaduse leidmine

Leida:

 1. sobivad vahekaugused (eelistada m) ja ühe taime kasvupind (m2)

 2. istutusmaterjali vajadus ja nimetus

 3. soovitatavad sordid/alused

 4. istutusaeg (kuu/dekaad) (PÜ:25-26)

 5. istutussügavus skemaatilise joonisena (näidata maapinnajoon)

kui rajatakse ....300.... m2 …...pirnipuu...... (kultuur - TA:17) ......alustekooli pikeerimisega... (puukooli osakonna nimetus - alustekooli/istikutekooli/emaistandikku).


Lahendus:

 1. 0,8 m x 0,06 m = 0,048 m2

 2. 300 m2 : 0,048 m2 = 6250 tk idulehtedes seemikuid

 3. metspirnipuu 'Morna 1'

 4. mai 2 dekaadÜlesandetüüp 3. Vajaliku maatüki suuruse leidmine

Leida:

 1. sobivad vahekaugused (eelistada m) ja ühe taime kasvupind (m2)

 2. vajaliku maatüki suurus istutamiseks (m2)

 3. 2 võimalikku soovitatud sorti/alust

 4. istutusaeg (kuu/dekaad) (PÜ:25-26)

 5. rajatava puukooli osakonna nimetus

 6. istutussügavus skemaatilise joonisena (näidata maapinnajoon)

kui varutud on ….4000tk ....ploomipuu..... (kultuur - TA:17) ...üheaastaseid seemikaluseid.... (paljundusmaterjali nimetus).


Lahendus:

 1. 1 m x 0,25 m = 0,25 m2

 2. 4000 x 0,25 m2 = 1000 m2

 3. alõtsha

 4. aprilli 3 dekaad

 5. istikutekooli 1. väli