Vilja kirjeldamine

1. Kirjeldage õuna raamatu PO10: lk.127-139 tunnuste alusel

VÄLISEHITUS

 1. Põhikuju (joonis 5.2)

 2. Kandid, õmblused, ribid, vaod (siit alates tekst lk.132)

 3. Vilja pind

 4. Varre- ja karikaõõs

 5. Karikas

 6. Viljavars

 7. Põhivärvus

 8. Kattevärvus

 9. Varreõõne värvus

 10. Vilja pinnatäpid


SISEEHITUS Kuidas teha lõiked (PO10:lk.134-135)? Kas seemned jäid terveks?


 1. Pikilõige (südamiku asend)

 2. Ristlõige (seemnekambrid, juhtsoonte arv)

 3. Viljaliha värv

 4. Põhimaitse (hapu ja magusa vahekord) ja selle intensiivsus

 5. Kõrvalmaitse

 6. Välis-, vahe- ja sisekesta (vt. ka joonis 5.11) mehhaanilisi omadusi

 7. Seemnete arv

 8. Seemne kuju, paksus ja värvus (joonis 5.17)SORDINIMI Vajadusel kasutada määrajat (PO10:lk.364, lisa2.1). Kontrollige üht või mitut võimalikku tulemust raamatu sordikirjelduse (PO10: alates lk.166) abil. Kas õpetaja nõustub Teie pakutuga? Võrrelge oma kirjeldust raamatu kirjeldusega. Kontrollige veelkord lahknevaid kohti kirjeldustes.

2. Võrrelge õpiku sordikirjeldust teistes raamatutes http://ak.rapina.ee/jaan/puuv/kirjandus.htm olevate kirjeldustega. Leidke raamatute kirjeldustes vähemalt üks lahkuminek. Kas see on sõnaline või sisuline erinevus? Kummaga nõustud?

Raamat ............................................ lk. ....... väide .......................................................................

Raamat ............................................ lk. ....... väide .......................................................................

3. Voltige seemnete pakkimiseks kott, millele kirjutage nõutavad pealdised. (TA:7.5) Veenduge, et seemned servast välja ei tuleks. Kuidas saaks neid seemneid kasutada uue sordi aretamiseks? Võtke pakitud seemned kaasa ja proovige seda teha!


03.11.2010

Viimati muudetud 21.09.2011