ISESEISVAD TÖÖD AIANDUSE ERIALALE (SESSIOONÕPE) PUUVILJANDUSE AINES


Kirjandus:


1. kursus


2. kursus


ISESEISEV PRAKTIKATÖÖ

Õppija valib aiandusharu ja juhendava õpetaja iseseisva praktikatöö sooritamiseks. Puuviljanduse valijal on otstarbekas jätkata kultuuriga, mille bioloogia kohta tegite töö puuviljanduse aines. Istandiku plaanile ja tehnoloogiakaardile lisatakse seletuskiri.


1. kursus (lähteandmete kogumine)


2. kursus (tehnoloogia väljatöötamine ja töö vormistamine)


11.04.2010

Viimane muutmine 23.09.2011