Tabel 7.3. Õunapuu kloonaluste päritolu (PO10:342)

Alused

Ühiseid omadusi

Aretaja, aretuskoht ja -aeg

M9 (EM IX, ’Metzi Paradiis’),

M4 (EM IV, ’Holsteini Dussään’),

(alusetüübid M1 kuni M16)

vanimad kloonalused, soojanõudlikud,

juurestik külmaõrn

R. Hatton (1886-1965),

Inglismaa - East Mallingi katsejaam,

20. sajandi alguses

M26


Inglismaa - East Mallingi katsejaam,

hilisemad aretised

MM106

soojanõudlik

Inglismaa (East Mallingi katsejaama ja

Mertoni aiandusinstituudi koostöö)

A2 (’Alnarp 2’)

lepib jahedama kliimaga

Johanson, Rootsi - Alnarpi katsejaam

B9 (Б9, ’Punaselehine Paradiis’), B118 (Б54-118, 54-118),

B396 (Б62-396, 62-396),

B491 (57-491)

lehed ja puit punased, kärntõveõrnad,

juurestik külmakindlam,

V. Budagovski, Venemaa –

Mitšurinskis asuv aiandusinstituut,

1950.-1960. aastatel

E53,

E20

külmakindel juurestik

J. Palk, Eesti - Polli,

1950.-1970. aastatel

P22, P59, P60


Poola