TÖÖ RETSENSEERIMINE


Valminud töö kohta annab hinnangu keegi õpingukaaslastest. Kasutada järgmist vormi. Küsimustega püüda juhtida töö koostaja tähelepanu ebatäpsustele ja vigadele tema töös.

Sellele lehele kannab õpetaja hinde retsensendile.Retsensioon

Töö koostaja: ............................. Õpperühm ........

Retsensent: ................................ Hinne retsensendile ..... .............. 201..a.

Töö väärtused:

Küsimusi vormistamise kohta:

Küsimusi sisu kohta:

Retsenseerimise kuupäev: ...............

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juhend retsensendile


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Küsimusi õpetajalt:

RETSENSIOONILE VASTAMINE


Töö koostaja kirjutab vastuse retsensendile. Seda võiks teha järgnevas vormis. Elektroonilise retsensiooni võib kopeerida ja anda iga küsimuse järel vastus (teist värvi tekstiga).

Sellele lehele kantakse hinded töö koostamise ja retsensioonile vastamise eest.
Vastus retsensendile

Töö koostaja: ............................................................ Õpperühm .............

Hinne töö koostajale ..... ........................................................................ 201..a.

Hinne vastamise eest retsensiooni küsimustele ..... .......................... 201..a.Küsimusi vormistamise kohta:

Küsimusi sisu kohta:

Vastamise kuupäev: ...............

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juhend vastajale

25.01.2007

Viimati uuendatud 12.01.2012