Külvikastid ja nende ettevalmistamine külviks

Külvikast valitakse siis kui seemned on imepisikesed, väikesed ja/või kui külvatavaid seemneid on palju. Näiteks sinilobeelia, mehhiko päsmaslill, suvilevkoi, aed-raudürt, madal mätashari jpt.

Külvikasti ettevalmistamiseks täidetakse see kasvusubstraadiga (kasvuturbaga). Kasvusubstraat peab olema sõelutud ehk suuremad tükid eraldatud. Nendest taimede juurde läbi ei kasva.

Kuna külvikasti põhjas on 1×1cm suurused avad liigse kastmisvee ärajuhtimiseks, siis põhja võib panna ajalehe või 1...2cm tüseduse kihi suuretükilist turvast, et sõelutud turvas avade kaudu välja ei tuleks.

Külvikast täidetakse kasvusubstraadiga ääretasa. Ääred tuleb kinni vajutada, et hiljem kasvusubstraadi ja kasti külje vahele ei tekiks tühimikku. Seejärel lisatakse kasvusubstraati juurde ja pealispind tasandatakse. Selleks võib kasutada tasanduslauda. Pealispinna tasandamisel ei tohi liiga tugevalt kasvusubstraadile tasanduslauaga vajutada. See litsub kasvusubstraadi liigselt kokku ja seetõttu väheneb õhu hulk.

 

 

           

                                                    Plastikust külvikastid