Gladioolid ja nende kasvatamine

 

Käesoleva õpiobjekti eesmärgiks on anda ülevaade gladioolidest, nende nõuetest kasvukohale, kasvatamisest, paljundamisest ja kahjustajatest ning nende tõrjest

 

Sihtgrupiks on aianduse õppekavarühma erialade õpilased

 

Õpiobjekti koostas Räpina Aianduskooli õpetaja

Katrin Uurman, 2011       

      

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License