Hostad ja nende kasvatamine

 

Käesoleva õpiobjekti eesmärgiks on anda ülevaade hostadest, nende nõuetest kasvukohale, kasvatamisest, paljundamisest ja kahjustajatest ning nende tõrjest

 

 

Sihtgrupiks on aianduse õppekavarühma erialade õpilased

 

 

Õpiobjekti koostas Räpina Aianduskooli kutseõpetaja

Katrin Uurman, 2011; täiendatud 2014


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License