Harjutus enesekontrolliks

IDevice küsimuse ikoon Harjutus enesekontrolliks. Ainult üks variant on õige.
1. Aediiris kuulub sugukonda
  
karelehelised
karemõõgalised
võhumõõgalised

2. Millist liiki võib Eesti looduses leida?
  
kanada võhumõõk
siberi võhumõõk
võrkiiris

3. Aediirist saab paljundada
  
varrepistikutega
juurepistikutega
risoomidega

4. Iirise õiekattelehtedel võib esineda
  
habet
võrku
habet ja võrku

5. Aediiriste risoomid istutatakse
  
kolmandiku osas mulda
täielikult mulla sisse
täielikult mulla peale

6. Aediirised taluvad seisvat vett
  
õige väide
vale väide
ainult kesksuvel, tugevate vihmade korral

7. Võrkiiris on
  
risoomiga iiris
mugulaga iiris
sibulaga iiris

8. Iirist võib kahjustada gladiooliripslane.
  
õige väide
vale väide

9. Siberi võhumõõka on kõige parem paljundada
  
puhmiku jagamisega
lehepistikutega
sibulatega

10. Milline risoomi istutsviis on õigem?

  
A
B

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License