Iirised ja nende kasvatamine

 

 

Käesoleva õpiobjekti eesmärgiks on anda ülevaade iiristest, nende nõuetest kasvukohale, kasvatamisest, paljundamisest ja kahjustajatest ning nende tõrjest

 

 

Sihtgrupiks on aianduse õppekavarühma erialade õpilased

 

 

Õpiobjekti koostas Räpina Aianduskooli õpetaja

Katrin Uurman, 2011


Foto: Katrin Uurman

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License