Suvelillede kahjustajad

iDevice ikoon

Käesolev õpiobjekt annab ülevaate suvelillede kahjustajatest ja nende tõrjeviisidest

 

Sihtgrupiks on aianduse õppekavarühma erialade õpilased

 

Õpiobjekti koostas Räpina Aianduskooli õpetaja Katrin Uurman, 2010