Keemiline tõrje

Paljudel juhtudel ei anna surve- ja mehaaniline tõrje küllalt tõhusaid tulemusi ning on tarvis kasutada keemilisi umbrohutõrje vahendeid - herbitsiide. Sõna herbitsiid tuleb ladinakeelsetest sõnadest herba – rohi ja caedo- tapan.

Keemilise umbrohutõrje eeliseks teiste agrotehniliste abinõude hulgas on vähene tööjõukulu. Kuid kemikaalide puhul tuleb meeles pidada, et nad võivad olla ka lubatud kontsentratsioonides kahjulikud väikeloomadele, lindudele, mesilastele ja teistele putukatele, mõned neist ka inimestele ja loomadele.
Elukeskkonna kaitse seisukohalt on õige kasutada herbitsiide siis, kui umbrohtumus on ületanud kriitilise piiri ja teiste abinõudega ei ole võimalik umbrohtude arvukust piirata ja nende levikut pidurdada.
 
 
Hävitamise ulatuse alusel on herbitsiidid:
  • Universaalsed e. mittevaliva toimega. Kasutatakse enne külvi või enne kultuurtaimede tärkamist ja jäätmaadel.
  • Selektiivsed e. valiva toimega, hävitavad umbrohud kultuure vigastamata.

 

Taimedesse toimimise viisi alusel:
  • Kontaktsed. Kahjustavad taime lehti ja varsi nende kokkupuutekohal, kus tekivad põletuskolded.
  • Süsteemsed. Herbitsiid liigub taimekudedes edasi ja hävitavad kogu taime.

Loe lisaks: http://www.kemira-growhow.com/EST/Products/PlantProtector/herbicides/