Sammasjuurelised

Sammasjuurelised

Erinevad lühiealistest sammasjuurelistest umbrohtudest selle poolest, et pärast viljumist nende juur ei sure, vaid moodustab järgmisel kasvuperioodil uusi maapealseid osi ja viljakandmine kordub.

Nad uuenevad igal aastal sel teel, et vegetatsiooniperioodil koguvad rohkesti toitaineid peajuurtesse ning sügisel moodustavad uued talvituvad pungad.

Paljunevad vegetatiivselt sel juhul, kui peajuurt mullaharimisel tükeldatakse ja juuretükid satuvad soodsatesse kasvutingimustesse.