Kasutatud kirjandus

· Kivistik, J., Kask, K., 2005. Pomoloogia. Puuviljandus II.


· Pallum, V., 2007. Suur taimekaitseraamat.