Üldised tõrjetõed

 • Luua kultuuridele võimalikult head, just neile sobivad kasvutingimused
 • Pidada kinni külvikorrast – ühte kultuuri vähemalt 5 aastat samasse kohta mitte istutada
 • Kus võimalik, seal taimede ümbrust kindlasti multšida
 • Valida alati haigus – ja kahjurivaba istutusmaterjal
 • Eelistada haiguskindlaid sorte
 • Eelistada mikropaljundatud taimi
 • Eelistada meie kliimas vastupidavaid taimi
 • Jätta taimedele piisavalt kasvuruumi – pidada kinni õigetest taimevahedest
 • Umbrohuvaba kasvumaa!
 • Väetada taimi optimaalselt – ei vähe ega palju. Eriti tuleks kasutada orgaanilisi väetisi
 • Eemaldada koheselt haiged taimed või taimeosad tervetest taimedest ning haiged taimeosad koheselt hävitada (nt. põletada)
 • Liikudes hooldustöid tehes ühelt alalt (nt. kasvuhoonest, istutusalalt) teisele alale tuleb alati tööriistu desinfitseerida
 • Eelistada otsese tõrje asemel profülaktilist (haigusi ja kahjureid ennetavat) tõrjet
 • Meeles tuleb pidada, et keskkonda säästvat tõrjet tuleb teha järjepidevalt ning see tõrjemeetod ei ole nii efektiivne kui keemiline tõrje, kuid inimese ja looduse seisukohalt on keskkonda säästev tõrje ikkagi kõige õigem tõrjemeetod
 • Eelistada keskkonda säästvat tõrjet, sest kui viime läbi keemilist tõrjet, peame arvestama sellega, et keemiliste ainete jäägid võivad koos viljadega meie organismi sattuda!
NB! Viirushaiguste (maasika-roheõielisus, maasika-kimarlehisus, vaarika-nõialuudsus, sõstra-täidisõielisus) puhul aitab ainult haigete taimede väljajuurimine ja kohene ärapõletamine.