Umbrohud

Sirje Tooding

Räpina Aianduskool, 2007

Tehniline teostus: Maris Kaskmann 

Kasutatud kirjandus: Vipper, H., Maaviljeluse praktikum, Tln.,Valgus, 1989Umbrohtude all mõistetakse kõiki neid taimi, mida inimene ei kultiveeri, kuid mis on kohanenud kultuurtaimede kasvutingimustega, kasvavad nendega koos ja vähendavad saaki.

Umbrohud on liikiderohked (Eestis on levinud üle 300 umbrohuliigi) ja enamasti leplikud halbade kasvutingimuste suhtes. Kiire paljunemine põhjustab nende laialdase leviku.

Vahe umbrohu ja kultuurtaime vahel pole alati selge. Taim, mida me pole külvanud ega kasvatanud, on umbrohi. Selliseid kultuurtaimi, mis kasvavad põhikultuuri hulgas vastu põllumehe tahtmist, nimetatakse võõrkultuuriks.