Tõrje

Umbrohutõrje tähendab kõiki neid võtteid, mis on suunatud nende leviku tõkestamiseks või nende otseseks hävitamiseks.

Arvestades umbrohtude bioloogia mitmekesisust, suurt kohanemisvõimet ja paljunemisvõimet ning elujõudu, pole võimalik neid tõrjuda mõne üksiku võtte abil.

 

Võtteid võib jaotada kaudseteks ja otsesteks. Kaudse tõrje ülesanne on esmajoones leviku pidurdamine, umbrohtumuse ärahoidmine e. profülaktika. Otsene tõrje tähendab umbrohtude vahetut hävitamist.

Kaudne tõrje:

profülaktika

survetõrje

Otsene tõrje:

mehaaniline

keemiline